آلم - اطلاع از اخبار تحصیلی

تعویق آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی 99

  رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: به منظور حفظ سلامت داوطلبان، سه آزمون دکتری تخصصی…