آلم - اطلاع از اخبار تحصیلی

لیست معافیت های سربازی 1400

همان گونه که می دانید، ممکن است افراد مشمول خدمت سربازی سوالات زیادی درباره این که تاریخ و محل اعزام به خدمت چگونه محاسبه می شود؟ البته این قانون در همان سال با مشکلاتی مواجه شد. البته دقت کنید که کارهای مربوط به انصراف را باید تا قبل از زمان شروع ثبت نام کنکور انجام داده باشید. کسر خدمت به سبب مدرک تحصیلی دانشگاهی در سال 1391 متوقف شده و صرفا شامل مشمولانی است که تا پایان سال 1390 به خدمت اعزام شدهاند.بنابراین در سالجاری، این نوع کسر خدمتها اجرایی نخواهد شد و صرفا افرادی میتوانند از این امتیازات بهرهمند شوند که مشمول مصوبه سال 1390 شوند. قانون معافیت سه برادری فقط تا پایان سال 91 اجرا شد. همچنین به فرماندهان یگانهای مناطق سیل زده نیز این اختیار داده شده تا در مورد مرخصی اضطراری سربازان در این مناطق تصمیمگیری کنند. سردار موسی کمالی درباره دغدغه و ابهامات برخی از مشمولان ساکن مناطق سیلزده در استانهای لرستان و خوزستان گفت: ستاد کل نیروهای مسلح با توجه به وضعیت مناطق سیل زده اعلام کرد که مشمولان در کدام منطقه از استانهای گلستان و لرستان اعزام به خدمتشان تعویق افتاده و یا میتواند از مرخصی اضطراری استفاده کنند که توضیحات ارائه شده در این خصوص موجود است.

کسری ایثارگری پدر

در سال های اخیر به دلیل کاهش میزان موالید، مدت سربازی افزایش یافته است تا بتوان میزان کاهش موالید را جبران کرد؛ البته همه فرمول ها بر اساس موالید نیست چرا که کسی که به تحصیل مشغول است ممکن است موالید 4 سال پیش باشد، امسال درس او تمام می شود و وارد خدمت می شود؛ معمولا در سال تعداد افرادی که برآورد می کنیم و نمی آیند حدود 100 هزار نفر است، البته در ماه های بعدی خود را با غیبت معرفی می کنند. سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیهای اعلام کرد با توجه به اینکه برخی مصوبات مربوط به ایثارگران از قبیل کسر خدمت به سبب سابقه جبهه و جانبازی والدین در قانون جدید وظیفه عمومی ذکر نشده، از ابتدای سال 91 دیگر از مدت سربازی مشمولان فرزند ایثارگران و جانبازان کسر نخواهد شد.مورد دیگر از کسر خدمتهای لغوشده که شاید فراوانی بیشتری نسبت به مورد قبل داشته باشد، کسر خدمت برای دارندگان مدارک دانشگاهی است.

دراین میان ما محدود سوالاتی راهم داشتیم که به صورت دوبخشی یا سه بخشی طرح شده بودند که تعداد آن ها به 11 مورد می رسید .طرح سوال از مقدمات دروس از جمله طرح سوالاتی بود که داوطلبان را با چالش روبه رو کرده بود ولی درنتیجه ی تمام این قیاس ها استاندارد بودن سوالات نسبت به سال قبل بیشتر به چشم می خورد. مثلا پدر من 3 ماه تابستان 66 جبهه بودند و دوماه هم در زمستان 66 جبهه بودن ایا این پیوسته حساب نمی شود؟ پارسال احتمال اینکه کنکور 1400 فقط به صورت نظام جدید برگزار شود، ضعیف است اما و ما به کنکوریها پیشنهاد میکردیم که حتی اگر به صورت سطحی هم که شده کتب نظام جدید را از نظر بگذرانید بد نیست و اگر در برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۰ یک سالهای که برای خود تنظیم میکنید زمانی را هم به مرور کتب نظام جدید اختصاص دهید ضرر نکرده اید! اکنون بیمه شدگان می توانند بصورت قسطی برای پرداخت حق بیمه سربازی خود اقدام کنند. کسری خدمت بسیج یکی از انواع کسری های خدمت سربازی است که بیشتر مشمولان در صورتی که دارای سابقه فعالیت در بسیج باشند، می توانند آن را دریافت کنند. This article has been generated with the help of GSA Content Generator Demoversion.

پس اگر فرد مشمولی دارای همسر و دو فرزند باشد، از 9 ماه کسری خدمت برخوردار میشود. اما مشمولانی که تا پایان سال 90 دفترچه خود را ارسال کرده باشند و نامشان در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده باشد، همچنان میتوانند از موارد کسر اینجا خدمت استفاده کنند. کمالی حتی خبر داد که تا وضعیت خدمت سربازی افراد مذکر مشخص نشده است، نمیتوانند از بانکها وام دریافت کنند. آخرین روزهای آبان سال 90، معاون انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خبرنگاران را به نشستی خبری فراخواند تا اخبار تازهای از وضعیت قوانین خدمت سربازی و اجرای آنها ارائه کند.اخبار سیدموسی کمالی درباره «لغو معافیت دوبرادری»، «رد کاهش دوره سربازی»، «تکذیب افزایش حقوق سربازان»، «حذف معافیت تکفرزند ذکور با پدر بالای 60 سال» همه حکایت از سختگیرانهشدن قوانین تازه و همچنین برخورد سازمان نظام وظیفه با مشمولان داشت. 1 آیا اطلاعی از آخرین اخبار کنکور سال آینده دارید؟ به گزارش خبردار، سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، در برنامه خبری شبکه ۶ در خصوص جزئیات تعویق اعزام مشمولان سربازی تا دو ماه آینده اظهار داشت: طبق برنامهریزی انجام شده تمام مشمولانی که اعزامشان در تاریخ ۱۹ اسفند سال جاری بود، تاریخ اعزامشان به یکم و سوم اردیبهشت ۹۹ موکول شده است.