آلم - اطلاع از اخبار تحصیلی

مجموعه تست های کامل زیست گیاهی برای مرور و جمعبندی

سال 10 زیست

 

جمع بندی کامل زیست شناسی پایه دهم توسط جناب سید ستار باویر از گروه زیست شناسی خوزستان در 177 صفحه تهیه شده است. برای دانلود جمع بندی کامل زیست شناسی دهم به ادامه مطلب بروید.
کتاب زیست شناسی پایه دهم اولین کتاب زیست شناسی از دورۀ دوم متوسطه است که برای پایۀ دهمو رشتۀ تجربی تألیف و چاپ شده است. موضوع های زیر در این کتاب گنجانده شده اند: معرفی زیست شناسی، محدودۀ علوم تجربی، مرزهای حیات؛ زیست شناسی در خدمت جامعه انسانی از جمله تهیۀ غذای سالم و کافی، حفظ محیط زیست و تأمین سلامت انسان؛ آشنایی با دستگاه های مختلف بدن انسان، بعضی از بیماری های مرتبط با آنها و مقایسۀ دستگاه های بدن انسان با جانوران دیگر؛ آشنایی با ساختار گیاهان و چگونگی جذب و دفع در آنها؛روش های حفظ گیاهان به دلیل اهمیت آنها در زندگی انسان. برای دانلود سایر مطالب پیرامون زیست دهم کلیک کنید. این کتاب شامل فصول زیر میباشد:

فصل 1 زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا
گفتار 1. زیست شناسی چیست ؟
گفتار 2. زیست شناسی نوین
گفتار 3. زیست شناسی در خدمت انسان
فصل 2 گوارش و جذب مواد
گفتار 1. یاخته و بافت جانوری
گفتار 2. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار 3. جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش
گفتار 4. تنوع گوارش در جانداران
فصل 3 تبادلات گازی
گفتار 1. ساز و کار دستگاه تنفس در انسان
گفتار 2. تهویۀ ششی
گفتار 3. تنوع تبادلات گازی
فصل 4 گردش مواد در بدن
گفتار 1. قلب
گفتار 2. رگ ها
گفتار 3. خون
گفتار 4. تنوع گردش مواد در جانداران
فصل 5 تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار 1. هم ایستایی و کلیه ها
گفتار 2. فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن
گفتار 3.تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
فصل 6 از یاخته تا گیاه
گفتار 1. ویژگی های یاختۀ گیاهی
گفتار 2. سامانۀ بافتی
گفتار 3. ساختار گیاهان
فصل 7 جذب و انتقال مواد در گیاهان
گفتار 1.تغذیۀ گیاهی
گفتار 2. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار 3. انتقال مواد در گیاهان

سوالات طبقه بندی شده
کنکور سراسری داخل و خارج
آزمون های قلمچی
همراه با پاسخ های تشریحی

سه عامل موثر برتخلیه ی معده
حجم کیموس معده👈هرچه بیشترباشد،کشیدگی دیواره بیشتر👈اتساع بیشتر👈حرکات تخلیه ای بیشتر👈 و تخلیه شدید ترصورت میگیرد.

حجم کیموس دوازدهه👈هرچه کمتر،تخلیه بیشتر و بلعکس

ترکیب شیمیایی کیموس موجود دردوازدهه
یادت باشه که،حجم کیموس دوازدهه و ترکیب شیمیایی آن،از حجم کیموس معده مهم تره.
انواع سلول های پوششی غدد مجاور پیلوره
برون ریز:ترشح آنزیم به معده
درون ریز:ترشح گاسترین به خون
تعداد سلول های پوشاننده معده:
اصلی»حاشیه ای»موکوزی
کیموس معده

کیموس معده(خمیری)=شیره ی معده+غذای درون معده
کیموس بعدا(درروده ی باریک) توسط ترشحات قلیایی لوز المعده خنثی میشه.
حرکت معدی وابسته است به👈کشیدگی دیواره ی معده و حجم کیموس
حرکت تخلیه ای معده وابسته است به👈 حجم کیموس موجود دردوازدهه و ترکیب شیمیایی آن
در کیموس برخی مواد مانند آمینواسید و مونوساکارید نداریم(زیرا هیدرولیزنهایی درروده صورت می گیرد)ولی مقداری از چربی ها و پروتئین ها تجزیه شده اند.
شیره ی معده(اسیدی)=ترشحات برون ریز+موسین
لایه موکوزی(قلیایی)=آب +موسین آنزیم های معده(ترشح ازسلول های پپتیک)
پپسینوژن
پروتئاز است که باعث تبدیل پروتئین ها به پپتید های کوچک (نه آمینواسیدها)می شود.
پپسینوژن پس از تماس با HCL به پپسین فعال تبدیل می شود.
آنزیم پپسین همانند RNA پلی مراز در تولید خودنقش دارد.(زیراپپسین خود بااثربرپپسینوژن،تبدیل آن را سریع تر میکند)
درون سلول های پپتیک(اصلی) پپسینوژن یافت میشود نه پپسین
_توجه کنیدکه تبدیل پپسینوژن به پپسین درون سلول های پپتیک نیست،بلکه در خارج ازسلول ودرکیموس معده است.

رنین
در شیره می معده نوزادآدمی و بسیاری از پستانداران دیگر یافت می شود که پروتئین محلول شیر(کازئین)رارسوب میدهد(دقت کنید که سبب هیدرولیز پروتئن نمی شود و در افراد بزرگسال تولیدنمی شود)
آنزیم رنین باتبدیل شیربه پنیر،سبب گوارش آسان تر آن می شود و به عنوان مایه ی پنیرنیز،در پنیرسازی استفاده می شود.
رنین(رسوب دهنده کازئن) و ترومبین(تبدیل کننده فیبرینوژن محلول به فیبرین نامحلول) آنزیم های رسوب دهنده اند.(جنس آنزیم های رنین و ترومبین،همانند جنس فرآورده ها و پیش ماده هایشان،پروتئینی است)

فاکتور داخلی معده(گلیکوپروتئین)
سبب حفظ ویتامین B12 دربرابراسید معده وکمک به جذب آن در روده می شود.
کاهش‌ ویتامین B12(به علت کاهش فاکتور داخلی معده دراثرآسیب به دیواره معده و یا برداشتن معده) باعث کاهش گلبول قرمز و آنمی وخیم می شود.
کاهش فاکتور داخلی معده کاهش حفظ و جذب ویتامین B12 اکاهش ریتروسیت سازی کاهش هماتوکریت آنمی وکاهش تعداداریتروسیت ها کاهش بیلی روبین(که از تجزیه ی اریتروسیت ها به وجود می آید)

اسید معده
ازسلول های حاشیه ای(سلول هایی بزرگ،باهسته ی چندقسمتی) و بیشتراز غدد بالاترازپیلورترشح میشود.

نقش اسید معده:
ضدعفونی کننده خط اول دفاع غیر اختصاصی
کمک به هضم غذا
فهال کردن آنزیم
اسید معده توسط بی کربنات پانکراس،صفرای قلیایی و‌موکوزی لوله ی گوارش،در محل دوازدهه خنثی می شود.
از آنجایی که HCL باعث تبدیل پپسینوژن به پپسین می شود،بنابراین عملکرد فعال پپسین در👈 محیط اسیدی👉 صورت می گیرد.

هورمون گاسترین
به وسیله ی غدد مجاور پیلور به‌خون جدارمعده ترشح می شوند(درشیره ی معده وجودندارد) و پس از ورود به خون،سبب افزایش حرکات دودی معده می شود.(اندام سازنده و هدف آن یکیست)
گاسترین محرک ترشح اسید ازسلول های حاشیه ای وتاحدی آنزیم های شیره ی معده از سلول های اصلی است.
_یعنی میتوان گفت ترشحات غدد انتهای معده،می توانند فعالیت غدد ابتدای معده( اصلی و حاشیه ای) را تنظیم کنند.
گاسترین باترشح اسید معده،سبب افزایش ترشح پانکراس ،سکرتین و صفرا می شود.

عوامل افزاینده ی شیره ی معده
انعکاس های عصبی ناشی از ورود غذا به معده
انعکاس شرطی مربوط به احساس بوی غذا و دیدن آن
تنظیم تخلیه ی معده به طریقه ی عصبی و هورمونی صورت می گیرد.
نکات تکمیلی

چین های معده طولی و فرورفته اند(برخلاف چین خوردگی های روده که حلقوی و برجسته اند)
شروع گوارش شیمیایی:
کربوهیدرات ها👈دهان
پروتئین ها👈معده(بنابراین معده فاقد آنزیم آمیلاز،لیپاز و نوکلئازاست)
چربی ها و نوکلئیک اسید ها👈روده
اPH سرخرگ معده نسبت به سیاهرگ آن کمتراست(اسیدی تر)

دانلود فایل

منبع : سایت کنکور

One thought on “مجموعه تست های کامل زیست گیاهی برای مرور و جمعبندی

  1. سلام
    هم از سایت وزین شما هم از استاد باویر بابت این جزوه متشکریم.لطفا جزوات دیگر ایشون رو تو سایت بذارین.حیفه که سایت خوشگل تون کم فعالیت بمونه.

Comments are closed.