آلم - اطلاع از اخبار تحصیلی

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت استاد شهرام آجرلو

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت

 

سیستم های اطلاعات مدیریت استاد شهرام آجرلو

جزوه تدریسی درس سیستم های اطلاعات مدیریت استاد شهرام آجرلو در دانشگاه آزاد واحد کرج .

 

سیستم های یکپارچه با هدف رفع نیازهای حیاتی سازمانها طراحی و پیاده سازی می شوند. این سیستم ها ابزارهایی برای پشتیبانی فعالیت های کسب و کار فراهم کرده و خدمات متعددی را برای یک کسب و کار فراهم می کنند که برخی از آنها عبارتند از:

فروش، صدور صورتحساب و پرداخت آنلاین
نمایش کاتالوگ تعاملی کالاها
مدیریت محتوا
مدیریت روابط با مشتریان
یکپارچه سازی فرآیندهای تولید و کسب و کار
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
مدیریت یکپارچه منابع سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت هوش کسب و کار
امنیت و هماهنگی کسب و کار
اساسا این فعالیت ها بر روی مدلسازی و کنترل فعالیت های کسب و کار تمرکز دارند. این امر از طریق مشاهده، پردازش و ذخیره سازی تعداد زیادی از اطلاعات و همچنین خودکارسازی فرآیندهای کسب و کار روی می دهد.

 

دانلود فایل